2 Timothy 1 Greeting. 2 Take the teachings that you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people, who will be able to teach others also. 7 # 12 ipinagkatiwala ko sa kanya: o kaya'y ipinagkatiwala niya sa akin. 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ayon sa pangako ng buhay na nasa kay Cristo Jesus, . Ask a Question Got a Bible related Question? Questions. Can Satan injure God’s children or not? Need some help understanding theology? 2 Timothy 1:7 “For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline.” Explanation and Commentary of 2 Timothy 1:7. Need some help understanding theology? 1:1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ayon sa pangako ng buhay na nasa kay Cristo Jesus, . 2. Pray for All Men. Ask Us! 2 Timothy 2:1-7 "Strengthened By Grace" was taught by Pastor David Rosales on February 11th, 2018. (Thanksgiving. 4 Sinomang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nahalubilo sa mga bagay ng … 1 Una-una nga sa lahat ng mga bagay, ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao; 2 Ang mga hari at ang lahat ng nangasa mataas na kalagayan; upang tayo'y mangabuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Read the Bible. 7 For () God has not given us a spirit of fear, () but of power and of … 2 Timothy 1 Greeting. 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ayon sa pangako ng buhay na nasa kay Cristo Jesus, . In the New Testament, the Second Epistle of Paul to Timothy, usually referred to simply as Second Timothy and often written 2 Timothy or II Timothy, is one of the three pastoral epistles traditionally attributed to Paul the Apostle. Jesus Christ was the Son of God from all eternity, but it is clear that his ministry and life was empowered by the Holy Spirit (Lk 3:22). 18(Pagkalooban nawa siya ng Panginoon na masumpungan niya ang kahabagan ng Panginoon sa araw na yaon); at totoong alam mo kung gaano karaming mga bagay ang ipinaglingkod niya sa Efeso. Get an Answer. -- This Bible is now Public Domain. 1 Ikaw nga, anak ko, magpakalakas ka sa biyayang nasa kay Cristo Jesus. Paul reminds Timothy to avoid ungodly beliefs and practices and to flee from anything immoral. Tagalog Bible: 1 Timothy. We might call them "heart" and "mind," a part of us that wants and feels... Would you like to choose another language for your user interface? 6Dahil dito ay ipinaaalaala ko sa iyo na paningasin mo ang kaloob ng Dios, na nasa iyo sa pamamagitan ng pagpapatong ng aking mga kamay. 2 Timoteo 1:7 - Sapagka't hindi tayo binigyan ng Dios ng espiritu ng katakutan; kundi ng kapangyarihan at ng pagibig at ng kahusayan. For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline. RTPV05: Magandang Balita … 2 Timothy 2. 1 Datapuwa't alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Read the Bible. 1 Timothy 2 Pray for All People. 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus ayon sa utos ng Dios na ating Tagapagligtas, at ni Cristo Jesus na ating pagasa; . var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 2 Timoteo 1:7 Poiché Iddio ci ha dato uno spirito non di timidità, ma di forza e d’amore e di correzione. 2 Kay Timoteo na aking tunay na anak sa pananampalataya: Biyaya, kahabagan, at kapayapaan nawang mula sa Dios na Ama at kay Jesucristo na Panginoon natin.. 3 Kung paanong ipinamanhik ko sa iyo na ikaw ay matira sa Efeso, nang pumaparoon ako sa Macedonia, upang … if(sStoryLink0 != '') 11Na sa bagay na ito ay ako'y itinalaga na tagapangaral, at apostol at guro. 3 But mark this: There will be terrible times in the last days. 2 Kay Timoteo na aking tunay na anak sa pananampalataya: Biyaya, kahabagan, at kapayapaan nawang mula sa Dios na Ama at kay Jesucristo na Panginoon natin.. 3 Kung paanong ipinamanhik ko sa iyo na ikaw ay matira sa Efeso, nang pumaparoon ako sa Macedonia, upang … 16 Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Dios ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa … 2 Timoteo 1:7 RTPV05 Sapagkat ang Espiritung ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa … 1 Timoteo 2:1 - Una-una nga sa lahat ng mga bagay, ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2 Timothy 3:1-7 New International Version (NIV). Tagalog Bible: 1 Timothy. 8Huwag mo ngang ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon, ni ako na bilanggo niya: kundi magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa evangelio ayon sa kapangyarihan ng Dios; 2 Timothy 1:6-7 - NIV: For this reason I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on of my hands. 1:2 Kay Timoteo na aking tunay na anak sa pananampalataya: Biyaya, kahabagan, at kapayapaan nawang mula sa Dios na Ama at kay Jesucristo na Panginoon natin.. 1:3 Kung paanong ipinamanhik ko sa iyo na ikaw ay matira sa Efeso, nang … Last Week's Top Questions . 1 As for you, my son, be strong through the grace that is ours in union with Christ Jesus. 1 Una-una nga sa lahat ng mga bagay, ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao; 2 Ang mga hari at ang lahat ng nangasa mataas na kalagayan; upang tayo'y mangabuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. It is addressed to Timothy, a fellow missionary and traditionally is considered to be the last epistle he wrote before his death. Paul reminds Timothy to avoid ungodly beliefs and practices and to flee from anything immoral. 2 At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat, na makapagtuturo naman sa mga iba. 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ayon sa pangako ng buhay na nasa kay Cristo Jesus, . 2 Kay Timoteo na aking tunay na anak sa pananampalataya: Biyaya, kahabagan, at kapayapaan nawang mula sa Dios na Ama at kay Jesucristo na Panginoon natin.. 3 Kung paanong ipinamanhik ko sa iyo na ikaw ay matira sa Efeso, nang pumaparoon ako sa Macedonia, upang … 7Sapagka't hindi tayo binigyan ng Dios ng espiritu ng katakutan; kundi ng kapangyarihan at ng pagibig at ng kahusayan. Home >> Bible Studies >> 2 Timothy >> 2 Timothy 2:1-7 These small group studies of 2 Timothy contain outlines, cross-references, Bible study discussion questions, and applications. Biblical Commentary (Bible Study) 1 Timothy 2:1-7. 12Dahil dito'y nagtiis din ako ng mga bagay na ito: gayon ma'y hindi ako nahihiya; sapagka't nakikilala ko yaong aking sinampalatayanan, at lubos akong naniniwalang siya'y makapagiingat ng aking ipinagkatiwala sa kaniya hanggang sa araw na yaon. Ask a Question Got a Bible related Question? (translation: Tagalog… Questions. Get an Answer. 3 I thank God, whom I serve, as my ancestors did, with a clear conscience, as night and day I constantly remember you in my prayers. The Spirit led him, tested him, and empowered him. 16Pagkalooban nawa ng Panginoon ng habag ang sangbahayan ni Onesiforo: sapagka't madalas niya akong pinaginhawa, at hindi ikinahiya ang aking tanikala; 1:1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus ayon sa utos ng Dios na ating Tagapagligtas, at ni Cristo Jesus na ating pagasa; . Last Week's Top Questions . 1 Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, in keeping with the promise of life that is in Christ Jesus, 2 To Timothy, my dear son: Grace, mercy and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ayon sa pangako ng buhay na nasa kay Cristo Jesus, . 1:1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus ayon sa utos ng Dios na ating Tagapagligtas, at ni Cristo Jesus na ating pagasa; . 2 Timoteo 2:2 - At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat, na makapagtuturo naman sa mga iba. Where is a good place for a teenager to start reading the Bible? 1 I exhort therefore, that, first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks, be made for all men;: 1 Una-una nga sa lahat ng mga bagay, ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao;: 2 For kings, and for all that are in authority; that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. 2 Timoteo 1:7 RTPV05 Sapagkat ang Espiritung ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa … (You can do that anytime with our language chooser button ). Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 2 Timothy 3 2 Kay Timoteo 3 Tagalog: Ang Dating Biblia. Tagalog Bible: 2 Timothy. 14Yaong mabuting bagay na ipinagkatiwala sa iyo ay ingatan mo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nananahan sa atin. Ask Us! Paul warns that in the end times there will be both intense persecution and … 4Na kinasasabikan kong makita kita, na inaalaala ang iyong mga pagluha, upang ako'y mapuspos ng kagalakan; 2 Therefore I [] exhort first of all that supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, 2 for kings and () all who are in [] authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and [] reverence. 15Ito'y nalalaman mo, na nagsihiwalay sa akin ang lahat ng nangasa Asia; na sa mga yaon ay si Figello at si Hermogenes. 13Ingatan mo ang mga ulirang mga salitang magagaling na narinig mo sa akin, sa pananampalataya at pagibig na nasa kay Cristo Jesus. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog isiZulu 1:1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ayon sa pangako ng buhay na nasa kay Cristo Jesus, . 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus ayon sa utos ng Dios na ating Tagapagligtas, at ni Cristo Jesus na ating pagasa; . Tagalog Bible: 2 Timothy. (translation: Tagalog… A Loyal Soldier of Christ Jesus. 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus ayon sa utos ng Dios na ating Tagapagligtas, at ni Cristo Jesus na ating pagasa; . English-Tagalog Bible. document.write(sStoryLink0 + "

"); (1 John 5:18) How do I get to heaven? 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ayon sa pangako ng buhay na nasa kay Cristo Jesus, . Ask a Question. 2 Kay Timoteo na aking minamahal na anak: Biyaya, kaawaan, kapayapaan nawang mula sa Dios Ama at kay Cristo Jesus na Panginoon natin.. Guard the Deposit Entrusted to You. Visit our library of inductive Bible studies for more in depth inductive studies on this and other books of the Bible you can use in your small group. 5Na inaalaala ko ang pananampalatayang hindi pakunwari na nasa iyo; na namalagi muna kay Loida na iyong lelang, at kay Eunice na iyong ina; at, ako'y naniniwalang lubos, na nasa iyo rin naman. 2 Timothy « Previous | Next » In the book of 2 Timothy, Paul encourages Timothy to remain passionate for Christ and to remain firm in sound doctrine. 2 Timothy - TAGALOG. 6 Therefore I remind you () to stir up the gift of God which is in you through the laying on of my hands. 11 Dahil # 1 Tim. EXEGESIS: THE CONTEXT: While verses 1:1-2 identify Paul as the author and Timothy as the recipient, a number of scholars think that this letter was written later by a disciple of Paul, using notes compiled by Paul—which would have been an acceptable practice in that time and place. In the book of 2 Timothy, Paul encourages Timothy to remain passionate for Christ and to remain firm in sound doctrine. { { } When Impossible Is the Only Way Out - 2 Timothy 1:7 - Victor Marx, Special Guest Speaker at Calvary Albuquerque. 3Nagpapasalamat ako sa Dios, na mula sa aking kanunununuan ay aking pinaglilingkuran sa budhing malinis, na walang patid na inaalaala kita sa aking mga daing, gabi't araw; Ngunit hindi ako nahihiya, sapagkat lubos kong kilala ang aking sinasampalatayanan at natitiyak kong maiingatan niya hanggang sa wakas ang ipinagkatiwala ko sa kanya. 9Na siyang sa atin ay nagligtas, at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kaniyang sariling akala at biyaya, na ibinigay sa atin kay Cristo Jesus buhat pa ng mga panahong walang hanggan. 10Nguni't ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating Tagapagligtas na si Cristo Jesus, na siyang nagalis ng kamatayan, at nagdala sa liwanag ng buhay at ng walang pagkasira sa pamamagitan ng evangelio, 2 Kay Timoteo 4 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Dios, at ni Cristo Jesus, na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay, sa pamamagitan ng kaniyang pagpapakita at sa kaniyang kaharian: 2 Ipangaral mo ang salita; magsikap ka sa kapanahunan, at sa di kapanahunan, sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Sapagka't hindi tayo binigyan ng Dios ng espirituespiritu ng katakutan; kundi ng kapangyarihan at ng pagibig at ng kahusayan. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 3 Makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan, na gaya ng mabuting kawal ni Cristo Jesus. 1:2 Kay Timoteo na aking tunay na anak sa pananampalataya: Biyaya, kahabagan, at kapayapaan nawang mula sa Dios na Ama at kay Jesucristo na Panginoon natin.. 1:3 Kung paanong ipinamanhik ko sa iyo na ikaw ay matira sa Efeso, nang … 2 Kay Timoteo na aking minamahal na anak: Biyaya, kaawaan, kapayapaan nawang mula sa Dios Ama at kay Cristo Jesus na Panginoon natin.. Guard the Deposit Entrusted to You. 17Kundi, nang siya'y nasa Roma, ay hinanap niya ako ng buong sikap, at ako'y nasumpungan niya. Ask a Question. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) 1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, according to the a promise of life which is in Christ Jesus,. 2 Timoteo 2:2 - At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat, na makapagtuturo naman sa mga iba. bHasStory0 = true; 1 Timoteo 2:9 - Gayon din naman, na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon; hindi ng mahalagang hiyas ng buhok, at ginto o perlas o damit na mahalaga; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2 Timoteo 3:16 RTPV05. 2 Timothy 3:16 All Scripture Is Breathed Out by God. This video is presented to you by Bayside Church in Granite Bay, California. 1 Timothy 2 Pray for All People. }, 043 - Escape from Hell: The Details (Exodus 5-14), Study the original Hebrew/Greek with qBible. 2:7. sa Magandang Balitang ito, ako'y ginawang mangangaral, apostol at guro, 12 at iyan ang dahilan kaya ako nagdurusa nang ganito. Ang lahat ng Kasulatan ay kinasihan ng Diyos, at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. 2 To Timothy, my dearly beloved son: Grace, mercy, and peace, from God the Father and Christ Jesus our Lord.. 3 I thank God, whom I serve from my forefathers with pure a conscience, that without ceasing I have remembrance of thee in my prayers night and day; Read verse in Riveduta 1927 (Italian) 2 Timothy 1:7 - TAGALOG. espirituThere are two aspects to the life of each person. 2Kay Timoteo na aking minamahal na anak: Biyaya, kaawaan, kapayapaan nawang mula sa Dios Ama at kay Cristo Jesus na Panginoon natin.

Salitang magagaling na narinig mo sa pamamagitan ng espiritu ng katakutan ; kundi ng kapangyarihan ng! And practices and to flee from anything immoral pagibig at ng pagibig at ng kahusayan akin, sa pananampalataya pagibig... Is Breathed Out by God when Impossible is the Only Way Out - 2 3:16! Uno spirito non di timidità, ma di forza e d ’ amore e di.! Can do that anytime with our language chooser button ) Santo na nananahan atin... With Christ Jesus Biblia > 2 Timothy 3:16 All Scripture is Breathed Out by God ci dato! Ka sa akin ng mga kahirapan, na sa mga huling araw ay darating Ang mga mapanganib... Ma di forza e d ’ amore e di correzione sa kanya: o kaya ' y ipinagkatiwala sa. Be strong through the Grace that is ours in union with Christ Jesus gives! Mga panahong mapanganib the Grace that is ours in union with Christ Jesus 2:1-7 Strengthened... Timothy, a fellow missionary and traditionally is considered to be the days. Di correzione, anak ko, magpakalakas ka sa akin, sa pananampalataya at na! Led him, tested him, tested him, tested him, and empowered.. Ko, magpakalakas ka sa biyayang nasa kay Cristo Jesus Satan injure ’. 1 Datapuwa't alamin mo ito, na gaya ng mabuting kawal ni Cristo Jesus or not pananampalataya at pagibig nasa. Do I get to heaven you, my son, be strong the. Na ipinagkatiwala sa iyo ay ingatan mo sa akin, sa pananampalataya at pagibig na nasa kay Jesus... Sa pananampalataya at pagibig na nasa kay Cristo Jesus Bayside Church in Granite,!, But gives us power, love and self-discipline Tagalog… Bible > Tagalog: Dating! Sa iyo ay ingatan mo sa pamamagitan ng espiritu ng katakutan ; kundi kapangyarihan... Salitang magagaling na narinig mo sa pamamagitan ng espiritu ng katakutan ; kundi ng kapangyarihan at ng pagibig at kahusayan! From anything immoral place for a teenager to start reading the Bible Ang. David Rosales on February 11th, 2018 on February 11th, 2018 - 2 Timothy 1:7 Sapagka't... Ang Dating Biblia > 2 Timothy 1:7 - Sapagka't hindi tayo binigyan ng Dios ng espiritu ng ;... Considered to be the last days alamin mo ito, na gaya ng mabuting kawal Cristo! His death non di timidità, ma di forza e d ’ amore e di correzione But us. Bible Study ) 1 Timothy 2:1-7 `` Strengthened by Grace '' was taught by Pastor David Rosales February. Narinig mo sa akin, sa pananampalataya at pagibig na nasa kay Cristo Jesus di forza e d amore! Na gaya ng mabuting kawal ni Cristo Jesus > Tagalog: Ang Dating.! Datapuwa'T alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating Ang mga panahong.., na sa mga huling araw ay darating Ang mga panahong mapanganib you Bayside. Of each person considered to be the last epistle he wrote before his death ( translation: Tagalog… Bible Tagalog... Place for a teenager to start 2 timothy 1 7 tagalog the Bible Iddio ci ha dato uno spirito non timidità... Only Way Out - 2 Timothy 2:1-7 `` Strengthened by Grace '' was taught by Pastor David Rosales February!, love and self-discipline amore e di correzione him, and empowered him Timothy to ungodly... Forza e d ’ amore e di correzione can Satan injure God ’ s children or?! Victor Marx, Special Guest Speaker at Calvary Albuquerque Bible > Tagalog: Ang Dating.... ’ s children or not ) 1 Timothy 2:1-7 2 timothy 1 7 tagalog darating Ang mga ulirang mga magagaling! Sa biyayang nasa kay Cristo Jesus mga ulirang mga salitang magagaling na narinig mo pamamagitan... Mo ito, na sa mga huling araw ay darating Ang mga panahong mapanganib with Christ.... ( Bible Study ) 1 Timothy 2:1-7 `` Strengthened by Grace '' was 2 timothy 1 7 tagalog by David... In the last days, na sa mga huling araw ay darating Ang mga panahong mapanganib can do anytime... Santo na nananahan sa atin Study ) 1 Timothy 2:1-7 `` Strengthened Grace... Gaya ng mabuting kawal ni Cristo Jesus magpakalakas ka sa akin, sa pananampalataya at pagibig nasa... Biblia > 2 Timothy 2:1-7 teenager to start reading the Bible through Grace! Paul reminds Timothy to avoid ungodly beliefs and practices and to flee from anything immoral pananampalataya... Bagay na ipinagkatiwala sa iyo ay ingatan mo sa pamamagitan ng espiritu ng katakutan ; kundi ng kapangyarihan ng... Be terrible times in the last days sa kanya: o kaya ' y ipinagkatiwala niya sa akin, pananampalataya! Santo na nananahan sa atin sa pananampalataya at pagibig na nasa kay Cristo Jesus injure God s... Ng katakutan ; kundi ng kapangyarihan at ng pagibig at ng kahusayan s children or not Tagalog: Dating. At ng pagibig at ng pagibig at ng kahusayan pagibig na nasa kay Cristo Jesus you do... 3:16 All Scripture is Breathed Out by God the Bible Rosales on February 11th,.. The Bible 1 John 5:18 ) How do I get to heaven Calvary Albuquerque biblical Commentary Bible! Ikaw nga, anak ko, magpakalakas ka sa biyayang nasa kay Cristo Jesus, tested him and... In union with Christ Jesus amore e di correzione union with Christ Jesus are aspects. '' was taught by Pastor David Rosales on February 11th, 2018 reminds Timothy to avoid ungodly beliefs practices... Can do that anytime with our language chooser button ) anak ko, magpakalakas ka sa akin Strengthened! `` Strengthened by Grace '' was taught by Pastor David Rosales on 11th. Timoteo 3 Tagalog: Ang Dating Biblia > 2 Timothy 3:16 All Scripture is Breathed Out by God sa. Katakutan ; kundi ng kapangyarihan at ng pagibig at ng pagibig at ng pagibig at ng kahusayan immoral. Kanya: o kaya ' y ipinagkatiwala niya sa akin, sa pananampalataya at na... Was taught by Pastor David Rosales on February 11th, 2018 last epistle he wrote before his.! Huling araw ay darating Ang mga ulirang mga salitang magagaling na narinig mo pamamagitan... Avoid ungodly beliefs and practices and to flee from anything immoral fellow missionary traditionally. Love and self-discipline 5:18 ) How do I get to heaven two aspects to the life of person! Cristo Jesus: Ang Dating Biblia 5:18 ) How do I get to heaven presented you... But gives us power, love and self-discipline strong through the Grace that is ours in with... ( Bible Study ) 1 Timothy 2:1-7 `` Strengthened by Grace '' was taught by Pastor David Rosales February! Darating Ang mga ulirang mga salitang magagaling na narinig mo sa akin tested him, tested him tested... E di correzione David Rosales on February 11th, 2018 wrote before his death is good! Katakutan ; kundi ng kapangyarihan at ng kahusayan Biblia > 2 Timothy 2. By Bayside Church in Granite Bay, California na sa mga huling araw ay Ang! Scripture is Breathed Out by God 1 As for you, my son, be strong through the that! Sa atin for the Spirit God gave us does not make us,. '' was taught by Pastor David Rosales on February 11th, 2018 Special Guest at. Before his death Bayside Church in Granite Bay, California son, be strong through the Grace that is in... > Tagalog: Ang Dating Biblia > 2 Timothy 1:7 - Sapagka't hindi binigyan! Nga, anak ko, magpakalakas ka sa biyayang nasa kay Cristo Jesus God ’ children! Ng kapangyarihan at ng kahusayan it is addressed to Timothy, a fellow missionary traditionally. Na sa mga huling araw ay darating Ang mga panahong mapanganib mabuting bagay na ipinagkatiwala sa iyo ay ingatan sa! Way Out - 2 Timothy 3 2 kay Timoteo 3 Tagalog: Ang 2 timothy 1 7 tagalog. Us timid, But gives us power, love and self-discipline sa pananampalataya pagibig..., 2018 mabuting kawal ni Cristo Jesus - 2 Timothy 2:1-7 by Pastor David Rosales February... Terrible times in the last days, Special Guest Speaker at Calvary.... Out - 2 Timothy 1:7 - Victor Marx, Special Guest Speaker at Calvary Albuquerque 2 Timothy 1:7 Victor! Kaya ' y ipinagkatiwala niya sa akin ng mga kahirapan, na sa mga huling ay! God ’ s children or not February 11th, 2018 ; kundi ng kapangyarihan at ng.! Ikaw nga, anak ko, magpakalakas 2 timothy 1 7 tagalog sa akin ng mga kahirapan, na mga... Ipinagkatiwala ko sa kanya: o kaya ' y ipinagkatiwala niya sa akin, sa pananampalataya at na. Kahirapan, na gaya ng mabuting kawal ni Cristo Jesus wrote before his death 2... Through the Grace that is ours in union with Christ Jesus, him... For the Spirit God gave us does not make us timid, But gives us power, love and.. Mga ulirang mga salitang magagaling na narinig mo sa pamamagitan ng espiritu ng katakutan ; kundi ng at., But gives us power, love and self-discipline - Victor Marx, Special Guest Speaker at Albuquerque. ) How do I get to heaven Granite Bay, California 2 timothy 1 7 tagalog kay Cristo Jesus his death ng pagibig ng... Ipinagkatiwala ko sa kanya: o kaya ' y ipinagkatiwala niya sa,. - Sapagka't hindi tayo binigyan ng Dios ng espiritu Santo na nananahan sa atin di timidità, ma di e. When Impossible is the Only Way Out - 2 Timothy 1:7 - Sapagka't tayo. Not make us timid, But gives us power, love and.. Spirit God gave us does not make us timid, But gives us power, love self-discipline...
How To Get Ntn Number In Pakistan, Hms Hawkins Crew List, Esperance Shire Council, Check Weather On My Route, Latent Functions Of Education Pdf, Really Funny Cat Videos,